Президіум РНРУ

Stoyko

СТОЙКА Ростислав Стефанович

Стойка Р.С., 1950 р. н., закінчив з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “біохімія”. У 1995-2000 р.р. він був Керівником Відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, яке в 2000 р. стало базою для створення Інституту біології клітини НАН України. Доктор біологічних наук з біохімії (1993), професор з біохімії (1996), член-кореспондент НАН України з біохімії (2006), лауреат премії імені О.В. Палладіна з біохімії АН УРСР (1987), лауреат премії імені Р.Є. Кавецького з експериментальної онкології НАН України (2007), лауреат премії імені С.З. Гжицького з біохімії (2020), Соросівський професор (1997), дійсний член НТШ, іноземний член Польської академії наук і мистецтв із природничих наук (2002), заслужений діяч науки і техніки України (2020), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2020). З 2018 р. – член Ідентифікаційного Комітету з питань науки в Україні. Член Стипендіального комітету Федерації Європейських Біохімічних Товариств (FEBS) (2016-2020). Очолює наукову школу у Львові з вивчення біохімічних механізмів, що лежать в основі регуляції функціонування та відмирання нормальних і патологічних клітин тварин і людини. Започаткував в Україні системне дослідження ролі й механізмів апоптозу, що дало ім’я керованого ним відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу.

Стойка Р.С. є автором і співавтором 375-ти статей у наукових журналах, у т.ч. 253-х статей в журналах бази даних Скопус. Його Індекс Гірша (Скопус) – 20, сумарний імпакт фактор (Скопус) – 277, кількість цитувань (Скопус) – близько 1800. Він є співавтором 4-х монографій, співавтор розділів у 17-ти монографіях, у т.ч. в 9-ти монографіях міжнародних видавництв. Автор 3-х методичних посібників, 19-ти патентів України, у т.ч. 9-ти патентів на винаходи, співавтор 2-х заявок на патенти США і Європейського PCT. Головний редактор монографії «Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування» (2017 р.).

Засновник (1996 р.) міжнародних Парнасівських конференцій з проблем біохімії клітинних процесів, співголова Оргкомітету 1-ї, 2-ї і 3-ї Парнасівських конференцій. Член Президії Українського біохімічного товариства, Голова Львівського відділення цього товариства.Заступник Головного редактора журналу «Biotechnologia Acta», Головний редактор журналу «Studia Biologica».

З 1989 р. за сумісництвом викладає на кафедрі біохімії Львівського національного університету ім. Івана Франка, зараз є професором цієї кафедри. З 2016 р. також за сумісництвом працює професором на кафедрі нормальної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, читаючи лекції, у т.ч., для англомовних студентів.

Під керівництвом Стойки Р.С. захищено 3 докторські дисертації і 22 кандидатські дисертації, більша частина з яких тісно пов’язана із проблемами апоптозу.

Працював у Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса (США, 1994) і Медичному центрі Синайський Кедр (Лос-Анджелес, США, 1999-2000 р.р.). Має діючу співпрацю з науковцями університетів Західної Європи, про що свідчать їхні спільні наукові статті.

Має відзнаки НАН України «За наукові досягнення» (2008) і «За підготовку наукової зміни» (2018 р.), Почесну грамоту Облдержадміністрації (2010, 2019), Подяку міського голови Львова (2010), Почесну грамоту Львівської обласної ради (2010 і 2020). Лауреат Премії Львівського міського голови (2016, 2019) і Почесний Амбасадор Львова (2017-2019).

Генеральний секретар Української ради наукових редакторів

доцент Олена Зімба

Редактор, Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

https://orcid.org/0000-0002-4188-8486

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189604009